Vrátka do pohádky

Od února 2015 pořádáme pro děti ČŠBH divadelní kroužek.

Cílem projektu je rozvoj vyjadřovacích schopností dětí v českém jazyce, hravé spojení rytmu a pohybu, procvičování paměti, práce s gesty a neverbálními komunikačními prostředky. Dramatická výchova pozitivně podporuje dětskou fantazii, smysl pro humor a schopnost práce ve skupině.

   Termíny setkání:                         

   14. a 21. února 2015
   14. a 21. března 2015
   18. a 25. dubna 2015
   09. a 30. května 2015
   13. a 20. června 2015

 

Divadelní kroužek se bude konat v letním pololetí 2015, vždy po vyučování od 13:45 do 15:00 hodin v hale školy.

Mladým divadelníkům prosím zabalte v den zkoušky větší svačinu, včetně nápojů!

Program: Děti budou nacvičovat operky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, které představí na veřejném vystoupení v ČŠBH Frankfurt.

Minimální počet: 10 dětí ve věku od 5 do 15 let

Předběžní zájemci, zapište se prosím na listinu vyvěšenou na nástěnce školy.

Poplatek: 20 EUR/10 setkání, splatnost vedení školy v lednu 2015

Vedení kroužku: Mgr. Marcela Müllerová, E-mail: marcela.muellerova(at)web(punkt)de

Patronace ČŠBH Frankfurt: Kateřina Spiess-Velčovská

Školní rok 2017/18 ZMĚNY VYHRAZENY

Termíny školní rok 2017/2018​

SCHWALBACH AM TAUNUS

Zimní pololetí 2017/18
Srpen:
26.8.
Září: 02./09./16./23./30.9.
Říjen: 28.10.
Listopad: 4./11./18./25.11.
Prosinec: 02./09./16.12.2017
Leden: 20./27.01.2018

Letní pololetí 2018
Únor: 03./10./17./24.02.
Březen: 03./10./17./24.03.
Duben: 07./21./28.04.
Květen: 05./26.05.
Červen: 02./09./16.06.18

 

Nový školní rok 2017/2018 zahájíme v sobotu 26. srpna 2017