ČESKÝ MUZIKANT

Hudební kroužek pro předškolní děti ve věku 4 - 7 let, které navštěvují ČŠBH Frankfurt.  

Hudební výchova pro nejmenší děti s originálními i lidovými českými písničkami. Hry s rytmem, tancování, zpívání, muzikoterapeutické aktivity, hra na rytmické nástroje a k tomu navíc spousta zábavy. 
Vaše děti se naučí správnému dýchání při zpívání, naučí se zpívat lidové písničky, dozví se něco o notách, a to vše, dle odkazu Komenského, formou hry. Spojíme zpět, instrumentální projev a pohyb v jeden celek. Od druhé hodiny je do výuky zahrnuto krátké logopedické cvičení. 

Hudební kroužek se bude konat v následujících dvou termínech:
11:45 - 12:30 hodin
13:15 - 14:00 hodin

Termíny setkání:
26. listopadu 2016
10. prosince 2016
28. ledna 2017
11. února 2017
04. března 2017
11. března 2017
25. března 2017
22. dubna 2017
06. května 2017
20. května 2017
17. června 2017

Minimální počet: 6 dětí ve věku 4 - 7 let
Cena: 11 setkání za celkovou cenu 20€
Platba: v hotovosti v kanceláři školy před prvním setkáním kroužku. 
Přihlášky dětí: do 26. listopadu 2016 na přihlašovací listině, která bude vyvěšena na flipchartu ve vstupní hale školy. 
 

Školní rok 2017/18 ZMĚNY VYHRAZENY

Termíny školní rok 2017/2018​

SCHWALBACH AM TAUNUS

Zimní pololetí 2017/18
Srpen:
26.8.
Září: 02./09./16./23./30.9.
Říjen: 28.10.
Listopad: 4./11./18./25.11.
Prosinec: 02./09./16.12.2017
Leden: 20./27.01.2018

Letní pololetí 2018
Únor: 03./10./17./24.02.
Březen: 03./10./17./24.03.
Duben: 07./21./28.04.
Květen: 05./26.05.
Červen: 02./09./16.06.18

 

Nový školní rok 2017/2018 zahájíme v sobotu 26. srpna 2017